ติดต่อ

ยุโรป-ออสเตรีย

คุณแอ้ม
โทร. 004365083227477
อีเมล: aemtrip@hotmail.com
ไลน์ id: aemtrip

ไทย

คุณเกตุ
โทร. 0631654166
อีเมล: chilliketu@gmail.com
ไลน์ id: chilliketu

ชำระค่าทัวร์

การชำระค่าทัวร์จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนนั้นนคือชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือตามที่ได้ตกลงกันไว้โดยการโอนผ่านบัญชีของคุณแอ้มเท่านั้น

นาง ชมนภา พ้านเซี่ย
ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 
279-5-26749-7
ธนาคารกรุงเทพ 
สาขา ศรีราชา ชลบุรี

ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสกุลยูโร (Euro) ให้คุณ แอ้ม หรือ คุณกุ้ง ที่สนามบินเมื่อเดินทางไปถึงซึ่งขึ้นอยู่กับกรุ๊ปของท่านคุณแอ้มหรือคุณกุ้งเป็นผู้ให้บริการ…