ตรวจสอบปฏิทินว่าวันไหนว่างวันไหนมีจองกี่กรุ๊ปแล้ว

ปฎิทินแสดงวันเดือนปีของกรุ๊ปต่าง ๆ ที่ได้จองและได้ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านที่สนใจจะจองวันท่องเที่ยวยุโรปกับแอ้มทริปท่านสามารถตรวจสอบวันจองจากปฏิทินนี้ได้เลยหากช่วงไหนยังไม่ถึง 2 กรุ๊ปก็แสดงว่ายังรับจองได้อยู่ท่านสามารถจองวันเดินทางได้ทันทีเหตุผลที่เรารับ 2 กรุ๊ปในแต่ละช่วงเวลาเพราะแอ้มทริปมีเจ้าหน้าที่ ๆ เป็นชาวไทยนำเที่ยว 2 ท่านคือคุณแอ้มและคุณกุ้งนี่คือเหตุผลที่แอ้มทริปรับได้ 2 กรุ๊ปในแต่ละช่วงเวลาวิธีตรวจสอบที่ง่ายที่สุดให้ท่านคลิ๊กที่โลโก้ของ Google หลังจากนั้นปฏิทินของ Google จะแสดงสีต่าง ๆ ของวันที่จองแล้วขึ้นมา