ราคาทัวร์

ราคาทัวร์ 7 คืน / 8 วัน ปี 2018 ผู้ใหญ่ / เด็ก

 • 2 คนต่อการเดินทางท่านละ 2,770 EUR
 • 3 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,925 EUR / เด็ก 1,850 EUR
 • 4 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,640 EUR / เด็ก 1,580 EUR
 • 5 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,600 EUR / เด็ก 1,490 EUR
 • 6 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,535 EUR / เด็ก 1,480 EUR
 • 7 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,485 EUR / เด็ก 1,440 EUR
 • 8 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,450 EUR / เด็ก 1,425 EUR

ราคาทัวร์ 9 คืน / 10 วัน ปี 2018 ผู้ใหญ่ / เด็ก

 • 2 คนต่อการเดินทางท่านละ 2,970 EUR
 • 3 คนต่อการเดินทางท่านละ 2,110 EUR / เด็ก 2,050 EUR
 • 4 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,935 EUR / เด็ก 1,850 EUR
 • 5 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,885 EUR / เด็ก 1,830 EUR
 • 6 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,815 EUR / เด็ก 1,750 EUR
 • 7 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,760 EUR / เด็ก 1,700 EUR
 • 8 คนต่อการเดินทางท่านละ 1,685 EUR / เด็ก 1,650 EUR

ราคารวมรายการเที่ยวตามโปรแกรมที่เลือกและพักโรงแรมห้องคู่ 2-3 ดาวพร้อมอาหารเช้าตลอดทริป
ถ้ามีผู้ร่วมทริป 3, 5, 7 จะมีหนึ่งห้องพักเป็นห้องสามเตียงนอน แต่ถ้าต้องการพักเดียวจ่ายเพิ่มคืนละ 50 EUR.

สำหรับท่านที่ต้องการพัก 4 ดาวจ่ายเพิ่มคนละ 50 EUR ต่อคืนต่อคน 5 ดาวเพิ่มคนละ 100 EUR ต่อคืนต่อคนพร้อมอาหาเช้าตลอดทริปหรือท่านต้องการเหมาเช่าเฉพาะรถ 9 ที่นั่งรวมค่าน้ำมันพร้อมคนขับวันละ 650 EUR ( ราคานี้รวมค่ารถค่าอาหารและที่พักของคนขับแล้ว )

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ฝรั่งเศสและอิตาลีได้เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นรายการทัวร์ใดมีการท่องเที่ยวสองประเทศนี้ราคาเพิ่มขึ้นจากราคาปกติที่แสดงใว้ด้านบนท่านละ 150 EUR

หมายเหตุ – กรณีรายการเที่ยวไม่เป็นไปตามจำนวนวันที่กำหนดบางสิ่งบางอย่างในรยการอาจถูกตัดหรือเพิ่มเข้ามาขึ้นอยู่กับวันท่ตัดหรือเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการเดินทางการตัดหรือเพิ่มรายการใด ๆ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการตัดสินใจจองการเดินทางท่องเที่ยว

ชำระค่าจองทัวร์ได้ที่

นาง ชมนภา พ้านเซี่ย
ออมทรัพย์ เลขทีบัญชี 279-5-26749-7
ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีราชา ชลบุรี

เช่ารถ

สำหรับท่านไดไม่ว่าจะไปติดต่อธุรกิจประชุมหรือท่องเทียวในยุโรปประเทศใด ๆ ก็ตามหากสนใจจะเช่ารถพร้อมคนขับแอ้มทริปคิด 650 ยูโรต่อวัน (ราคานี้รวมค่ารถค่าอาหารและที่พักของคนขับแล้ว) คุณแอ้มหรือคุณกุ้งเป็นคนขับและพาเที่ยวเอง