เที่ยวยุโรปแบบสบาย ๆ สไตล์ “แอ้มทริป” เที่ยวยุโรปครั้งต่อไปให้นึกถึงคุณแอ้มรับรองไม่ผิดหวัง !!!

คุณแอ้มได้เดินทางมาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศออสเตรียใกล้ ๆ สวิตเซอร์แลนด์และเยอรมันกว่ายี่สิบปีด้วยบรรยากาศและทัศนียภาพอันงดงามของเมืองชายแดน จึงทำให้คุณแอ้มชอบที่จะเดินทางและท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ ของทวีปยุโรปขับรถเที่ยวเองนั่งรถไฟหรือเดินชมเองบ้างเข้าประเทศนั้นออกประเทศนี้อยู่หลายปีได้เห็นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและความงดงามของศิลปะและวัฒนะธรรมชองชาวยุโรปจึงทำให้คุณแอ้มเกิดแรงบันดาลใจอยากให้บริการเพื่อน ๆ ชาวไทยที่อยากจะมาเยี่ยมชมทวีปยุโรปในรูปแบบของคุณแอ้มที่เคยปฏิบัติมา นั้นก็คือเที่ยวแบบสบาย ๆ สไตล์กันเอง

การให้บริการนำเที่ยวยุโรปของคุณแอ้มนั้นไม่เหมือนบริษัททัวร์ยุโรปทั่วไปคุณแอ้มจะจัดกรุ๊ประหว่าง 2 – 8 ท่าน บริการนำเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นการเที่ยวยุโรปส่วนตัวระหว่างเพื่อน ๆ ระหว่างญาติ ระหว่างครอบครัว หรือการรวมกลุ่มกันเล็ก ๆ

สิ่งสำคัญในการทัวร์ยุโรปหรือเที่ยวยุโรปกับคุณแอ้มนั้นท่านจะได้สัมผัสกับศิลปะวัฒนะธรรมรวมถึงความเป็นอยู่ของชาวยุโรปอย่างแท้จริงด้วยเหตุผลและปรัชญาของคุณแอ้มเน้นถึงความเรียบง่ายอิสระในการเดินทางจะไม่เร่งรีบเกินไปแต่มั่นใจได้เที่ยวครบใช้รถยนต์ส่วนตัว 9 ที่นั่งหรือบางครั้งอาจจะใช้รถไฟหรือรถรางแล้วแต่โปรแกรมการเดินทาง เที่ยวแบบกันเองขับรถเที่ยวไปเรื่อย ๆ ตรงไหนสวยก็หยุดหรือเก็บภาพ หิวก็หาอะไรทานอิ่มแล้วเที่ยวกันต่อ