เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

ท่องแดน “หลังคาของทวีปยุโรป” (The roof of Europe) นำเที่ยวโดยรถยนต์ 9 ที่นั่งหรือรถไฟสวิตเซอร์แลนด์พักที่บ้านพักในหมู่บ้าน Interlaken (รับท่านที่สนามบินซูริคและกลับที่สนามบินซูริคจะทำให้ท่านเดินทางสะดวกขึ้น) เดินทาง 7 คืน 8 วัน

วันที่ 01

รับท่านที่สนามบินซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เวลา 09.00น. เที่ยวนํ้าตกไรน์ ( Rhine Fall ) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจเกิดจากแม่น้ำไรน์ทั้งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตรจึงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ Stein am Rhein ที่สวยงามน้ำตกไรน์ล่องเรือชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด Luzern ( เมืองลูเซิรน์ ) เที่ยวสะพานไม้คาเปล ( Kapelbruck หรือ Chape Bridge ) ท่องที่ยวสัญลักษณ์ของลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงโต-เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าบ้านเรือนที่สวยงามเลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช็อกโกเลตสวิส และอีกมากมายในเมืองนี้เต็มอิ่มกับการชมเมืองเรามีเวลาให้คุณเดินเล่นถ่ายภาพนั่งทานอาหารจิบกาแฟได้ตามอัธยาศัย

เที่ยวหมู่บ้าน Grindelwald (กรินเดลวาลด์) ตั้งอยู่บนเทือกเขากรุงเบิร์น – แอลป์ (Bernese – Alps) อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร ในช่วงฤดูหนาว เมืองเล็กๆแห่งนี้จะคับคั่งไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศ เนื่องจากนั้นกรินเดลวาลด์ยังเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวอีกด้วย เมือง Lauterbrunnen ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติ

เข้าที่พัก ในเมือง Interlaken

วันที่ 02

เดินทางขึ้น ยอดเขาจุงฟราวยอดเขาที่มีความสูงที่สุดของยุโรปถึง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีหิมะขาวปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX และนำท่านชมถ้ำน้ำแข็งที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม ( หมายเหตุ การขึ้นเที่ยวชมยุงฟราว ใช้เวลาเดินทางไป – กลับประมาณ 5-6 ช.ม. )

ข้อแตกต่างถ้าพาเที่ยวโดยรถไฟค่าบัตรขึ้นยอดเขายุงฟราวรวมอยุ่ในค่าทริปแต่ถ้าพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวค่าบัตรขึ้นยอดเขายุงเฟรา 1 แห่งนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทริป

เข้าที่พัก ในเมือง Interlaken

วันที 03

เที่ยว Zermatt ชมยอดเขา Matterhorn นั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กเพรส เซอร์แมทเมืองเล็กๆ ในหุบเขาซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด เมืองเซอร์แมท เมืองตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาแหลมสูงชันเสียดฟ้าสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่โดยมีรถรางเคเบิลสายไคลน์มัทเทอร์ฮอร์นขนส่งนักท่องเที่ยว

เข้าที่พักในเมือง Interlaken

วันที่ 04

ออกท่องเที่ยว กรุงเบริน ( Bern ) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองโบราณเก่าแก่และโรแมนติกการเดินเที่ยวชมความงดงามของสถาปัตยกรรมในเขตเมืองเก่าที่ผ่านมา Bern จึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชมบ่อเลี้ยงหมีชมหอนาฬิก Zeitglockenturm หอนาฬิกานประตูเมืองแห่งแรกของกรุงเบิร์นชมโบสถ์ Munster St. Vinzenz

เข้าที่พัก ในเมือง Interlaken

วันที่ 05

หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่เมือง Fussen พาชมปราสาทเทพนิยายหรือปราสาทนอยชวานสไตล์ปราสาทที่พระเจ้าลุควิกที่ 2 โปรดปรานและออกแบบทรงตกแต่งด้วยพระองค์เองอย่างหรูหราศิลปะแบบอาร์ทนูโวตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาสูงเหมือนปราสาทในเทพนิยายจนเป็นต้นแบบที่วอลท์ดิสนีย์แลนด์นำไปเป็นต้นแบบก่อสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์เข้าชมตัวปราสาทที่สวยงามเก็บภาพเทือกเขาแอล์ปจากมุมสูงคู่ตัวปราสาท เดินทางขึ้นโดยรถบัสเพื่อไปชมสะพานเก็บภาพมุมกว้างของตัวปราสาทช่วงบ่ายเข้าชมเดินเล่นชมเมืองเก่าน่ารักของ Fussen

ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะเข้าชมปราสาทพ่อ Hohenschwangau คุณต้องชำระค่าบัตรนี้เองที่ช่องจำหน่ายตั๋วค่ะไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายโปรแกรมทริปคะ

เข้าพักที่ Fussen 1 คืน (เยอรมัน)

วันที่ 06

พาท่านเดินทางเข้าประเทศออสเตรีย เมืองซาล์สเบิร์ก (Salzburg) เที่ยวตัวเมืองซาล์สเบิร์กเข้าชมสวนมิราเบลภายในพระราชวังเดิม และสถาปัตยกรรมต่างๆ พาท่านเก็บภาพรอบเมืองซาล์สเบริกเมืองแห่งเสียงดนตรีหลังจากนั้นเข้าสู่เมือง Hallstatt- Festung Hohesalzburg เมืองโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นรายล้อมซึ่งเคยถ่ายทำภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค” ชมทะเลสาบมองต์เซชมธรรมชาติที่ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซา

พักที่ Salzburg หรือ Hallstat

วันที่ 07

ประเทศ ออสเตรียเที่ยว อินส์บรูค (Innsbruck) หลังคาทอง Golden Dachl เดินทางช๊อปปิ้งที่โรงงานคริสตัล (สวารอฟกี้ ) ถนนเมืองเก่า Maria Theresien Strasse

พักที่ Innsbruck

วันที่ 8

Zurich เมืองซูริค เที่ยวเมืองซูริคทะเลสาปซูริคชมโบสถ์เก่ากลางเมืองหรือจะเดินถนนช้อปปิ้งเส้นทางยาวมีแบรนด์เนมให้คุณเลือกช้อปมากมายซื้อของฝากก่อนกลับเมืองซูริคถูกสร้างขึ้นด้วยชาวโรมัน ( เรียกว่า “Turicum” ) ในศตวรรษที่ 15 เมืองนี้อยู่เหนือน้ำทะเลราว 400 เมตร (1,340ฟุต) และมีทะเลสาบซูริคอยู่ทางเหนือห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล์) เมืองซูริคเป็นเมืองเก่าที่ตั้งขนาบข้างด้วยแม่น้ำลิมมาทที่ไหลมาทะเลสาบทางทิศเหนือด้วยประชากรราว 336,000 ซูริคจึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่น้ำพุถนนหินอาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 ปีบ้านเรือนและร้านค้าเล็กๆ มากมายส่งสนามบินเมืองซูริคประเทศสวิดเซอร์แลนด์จบรายการท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


แนะนำเพิ่มเติมรายการนี้

ประเทศสวิสข้อแตกต่าง ระหว่างการพาเที่ยวโดยรถไฟตลอดทริปและพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวตลอดทริป
เที่ยวประเทศสวิสถ้านำเที่ยวโดยรถไฟ ค่าบัตรเข้าชมทุกอย่างจะรวมอยุ่ในทริปแล้วค่ะ
แต่ถ้าต้องการให้พาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกมากๆ กว่ารถไฟแวะชมวิวได้ตลอดเส้นทางถ้าจุดไหนสวย เพียงแต่ข้อแตกต่างคือคุณจ่ายบัตรค่าขึ้น ยอดเขายุงเฟรา 1 แห่งเท่านั้น คะ

นั่งชมทัศนียภาพสองข้างทางเที่ยวยอดเขาชมหมู่บ้านเล็กๆในสวิตเซอร์แลนด์ให้เวลาท่านเดินชมเก็บภาพสวยๆได้เต็มที่รายการนี้จะพักที่อินเทอร์ลาเก้นเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์สามารถทำอาหารรับประทานได้คะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการผักผ่อนที่สวิสในช่วงฤดูหนาวเหมือนคุณมาท่องเที่ยวเอง แต่มีผู้นำทางที่ใช้ภาษาถิ่นพาเที่ยวและแนะนำเส้นทางและคอยแนะนำร้านอาหารให้ทานจัดที่พักให้ไม่ต้องไปเดินหาให้เสียเวลาหาข้อมูลและหาสถานที่แนะนำสถานที่ซื้อของฝากในราคาในไม่แพงค่ะ

รายการนี้จะจัดพักแบบบ้านพักโฮมสเตย์สไตล์ยุโรปย่านเมืองอินเทอร์ลาเก้น

พักที่เมืองอินเทอร์ลาเก้นเมืองเดียวไม่ต้องย้ายกระเป๋าเดินทาง สะดวกในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้จากสภาพอากาศ
ตารางการเดินทางอาจมีการสลับตามความเหมาะสมของการเดินทางแต่สถานที่ท่องเที่ยวยังคงเดิม
การพาเที่ยวจะใช้รถไฟหรือรถโดยสารประจำเมืองเป็นพาหนะในการนำเที่ยว