เที่ยวโครเอเชีย สโลวีเนีย และบอสเนีย Mostar

ทริปนี้ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม สถาปัตยกรรมเมืองเก่า & ธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ ทั้งนั้นแต่ไม่เหมาะกับนักช้อปน๊าค๊า เที่ยวยุโรปกับแอ้มทริป

Aemtrip พาท่องเที่ยวโครเอเชีย สโลวีเนีย แวะเข้าบอสเนีย Mostar คะประเทศกลุ่มนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาจากการเป็นกลุ่มรัฐต่างๆ ที่แยกตัวออกมาจากยูโกสลาเวียที่แตกแยกล่มสลายและมาตั้งเป็นประเทศขึ้นใหม่จากการล่มสลายของยูโกสลาเวียคะ

มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 6 ประเทศตามรายชื่อนี้ที่เคยเป็น 6 รัฐของยูโกสลาเวียหรือยูโกสลาเวียเดิมประกอบด้วย 6 สาธารณรัฐ คือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โครเอเชีย เซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย รวมทั้งคอซอวอและวอยวอดีนาซึ่งเป็นจังหวัดปกครองตนเองคะประเทศในกลุ่มนี้ เป็นประเทศใหม่ที่เปิดให้ท่องเที่ยวผู้ที่มีวีซ่า Multiple ของกลุ่ม Schengen เข้าท่องเที่ยวได้มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะมากมายรอให้นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของบ้านเมืองของพวกเขาคะ