เที่ยวยุโรปด้วยรถยนต์ส่วนตัวบริการโดยคนไทยสบาย ๆ สไตล์กันเอง

แอ้มทริป เน้นถึงความเรียบง่ายอิสระในการเดินทางจะไม่เร่งรีบเกินไปแต่มั่นใจได้เที่ยวครบใช้รถยนต์ส่วนตัวขับรถเที่ยวไปเรื่อย ๆ ตรงไหนสวยก็หยุดหรือเก็บภาพหิวก็จอดหาอะไรทานอิ่มแล้วเที่ยวกันต่อ…

เกี่ยวกับ
คุณแอ้ม

บริการ

รถเช่า

บริการรถเช่าพร้อมคนขับบริการโดยคุณแอ้มเองหากท่านใดสนใจเดินทางไปยุโรปยินดีให้บริการค่ะ…

กรุ๊ปเล็กหรือใหญ่

จะเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก ๆระหว่างเพื่อนสนิทหรืครอบครัวหรือคณะใหญ่ ๆ 20-30 ขึ้นไปแอ้มทริปก็จัดได้

มัคคุเทศก์นำเที่ยว

ถ้าเป็นกรุ๊ปเล็กไม่เกิน 7-8 คนคุณแอ้มและคุณกุ้งเป็นผู้ขัและนำเที่ยวเองทั้งสองรู้เส้นทางในยุโรปเป็นอย่างดี

พอร์ตฟอลิโอ